Covid-19's effekt på miljøet

Vi vil undersøge, om COVID-19s nedlukning og restriktioner har haft en effekt på miljøet, og om der evt. er mulighed for at, vi som danskere kan ændre vores måde at leve på, for at forbedre klimaet og det miljø vi lever i. I grafen ovenfor ser vi det samlede antal af personer smittede med Covid-19 i Danmark, denne graf vil vi bruge til løbende at sammenligne med de andre data vi har indsamlet.

Kulilte (CO) i luften

Kulilte (CO) er en gas som opstår, som et resultat af ufuldstændig forbrænding af organisk materiale. Kulilte i danske byområder skyldes hovedsageligt biltrafik. Forhøjede kulilteniveauer kan medføre iltmangel. Denne visualisering sammenligner kulilte i luften med positive COVID-19 tilfælde.

Effekt på støjniveau

Grafen viser et gennemsnit for støjniveauet i Aarhus, målt over 24 timer. Med denne graf vil vi vise, at ved at tage nogle initiativer, ville vi ikke kun, kunne forbedre klimaet, men også det miljø vi bor og befærder os i. Dette er muligvis et tegn på et mindre antal billister ude i trafikken.

CO2 udslip for hvert år i Danmark

Grafen ovenfor viser Danmarks samlede CO2 udslip for hvert år i ton [3]. Her kan vi se at den har været nedadgående siden 2006. Vi ved dog at dette ikke kun skyldes Covid-19, men også politiske tiltag. Ud fra de tidligere grafer, kan vi dog også sige at Covid-19 har været en faktor for dette.

Konklusion

Vi kan dermed konkludere, ud fra dataen, at Covid-19 og restriktionerne, har haft en positiv påvirkning på klimaet og miljøet. Specielt når flere mennesker har arbejdet hjemmefra.
Kilder
  1. "Covid-19 opgørelser for hele Danmark" — Statens Serum Institut
  2. "Bymiljø Aarhus (CityProbe)" — Aarhus Kommune
  3. "EU Emissions Trading System (ETS) data viewer" — European Environment Agency

Udarbejdet af Emil, Christoffer, Lasse & Letnan (Gruppe 3)